Yıkama Etkinlik Kontrol İndikatörleri ile İçi-Boş Akış PCDleri ve Tutaçları 235-800-000-1Tr_TemizlemeInd(700-021 EN V22).pdf

Yıkama Etkinlinliğini Kontrol eden Kendinden Yapışkanlı İndikatör SistemleriUygulama
gke Clean-Record® temizleme test sistemi, temizleme işleminin onaylanması ve rutin kontrolü için kullanılmaktadır. İndikatörler, yıkama makineleri ve dezenfektörlerde (YDM) ve ultrasonik banyolarda hem sürgülerin hem de her türlü ekipmanın içerisindeki kirlerin temizliğini kontrol eder. İçi boş ekipmanların test edilmesi için ise özel bir içi boş akış işlem canlandırma cihazı (PCD) minimal invaziv cerrahi (MIC) aletleri ile birlikte müdahale arabalarının hortum bağlama noktasına takılabilir.
Cerrahi ekipmanlar çeşitli kirler ile kirlenmektedir. Bu kirliliklerin aletlerde tutunmaları farklı olabilir. Vücut sıvıları %75-85 oranında suda çözülebilir proteinlerden oluşmaktadır, bu nedenle soğuk su ile yıkanabilir.
Çoğu dezenfektan kirleri sabitler, böylece ekipmanların temizlenmesi daha zorlaşır. Bu nedenle kullanılmalarının akabinde doğrudan soğuk suyla (kirler sabitlenmeden ve dezenfektanlar kullanılmadan önce) temizlenmelidirler.
Temizleme deterjanlarının kullanılması temizleme işleminin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sadece suda çözülebilir kirler soğuk su ile yıkanıp atılabilir.
Yağlar ve diğer suda çözünemeyen maddeler uygun temizleme deterjanlarına ihtiyaç duyarlar. Enzimli doğal deterjanlar 50C’de suya oranla daha iyi temizleme özelliklerine sahiptir. Ancak, enzimli deterjanların efektif olabilmeleri için 10 ile 20 dakika aralığında daha fazla süreye ihtiyaçları vardır. Daha yüksek pH değerli deterjan, suda çözünmeyen yağlar ve proteinlerin temizlenmesi adına daha efektiftir. Doğal enzimli deterjanlar bazal ve enzimleri olmayan yüksek bazlı deterjanlar farklı temizleme sonuçları göstermektedir.
gke, temizleme faydalılığının kanıtlanması adına, her biri farklı zorlama seviyeleri sağlayan farklı model indikatörler sunmaktadır. Tüm dört indikatörün de birlikte ve aynı anda, en zorlu ekipmanlar ile test edilmeleri tavsiye edilmektedir. Bu amaca istinaden, tüm dört indikatörü içeren bir başlangıç paketi mevcuttur (sipariş bilgisine bakın). YDM programı ile yıkanmış ve en kritik kirin temizlenmesinden daha zorlu bir sürece tabi olmuş indikatör, daha sonradan rutin kontrol için kullanılmalıdır. “En kötü” durumlarla baş edilmesi adına, temizleme performansı onaylama için indikatörlerin sonuçları ile karşılaştırılmalıdır.
İlave olarak, gke, ultrasonik banyoların kontrol edilmesi için 4 farklı test yaprağı da sunmaktadır. İndikatörler yatay veya dikey olarak sıvıların içerisine yerleştirilecek olup, sıvının hacminde temizleme işleminin yoğunluğu kontrol edilecektir.
Bu indikatörlerin her bir gerçekleştirilen programda günlük olarak, işlem parametrelerinde hiçbir değişiklik olmadığını temin etmek adına, kullanılmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca yüklerin temizlenmesinin zor olması halinde her bir kümenin kontrolü de tavsiye edilir.

Detaylı teknik veriler için lütfen yukarıdaki "Dosyalar" sekmesindeki genel kataloğu ve varsa "Videolar" sekmesinde ürünü inceleyiniz.