Hakkınızdaki kişisel verilerin gizli tutulmasına azami özen gösteriyoruz ve zaten bu gizlilik politikamız ("Gizlilik Politikası") ile sizlerin GÜNDEM A.Ş. TANITIM HİZMETLERİ’ne (“GÜNDEM A.Ş.”) ait Web Sitesinin nasıl çalıştığını ve kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz.

Gizlilik Politikamız oldukça açıktır: Sizin açık rızanız olmadıkça, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2. maddesi, 6/3. Maddesi ile 28. Maddesinde sayılan istisnalar haricinde, Web Sitemizde hiçbir şekilde kişisel veri toplamıyoruz. Kişisel veri, KVKK kapsamında sayılan ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içeren; ad/soyad, yaş, doğum günü, cinsiyet, adres, telefon numarası, unvan, kurum, ve e-mail (elektronik posta) adresi gibi verileri ifade ediyor. Bu veriler sizin tarafınızdan kayıt sırasında belirtilen veya sonradan gönderdiğiniz bilgiler aracılığıyla elde edilen verileri oluşturuyor. Sizden topladığımız bu bilgilerin bir kısmı sağlık durumunuzla ilgili olabilir, bu durumda bu veriler özel nitelikli (hassas) veri kategorisine girmekte ve sadece burada belirtilecek olan prensipler veya sizin izniniz doğrultusunda işlenebilecektir.

Gizlilik Politikamız, hangi koşullar altında kişisel veri topladığımızı, bunları nasıl ve ne kadar süreyle işlediğimizi, verdiğiniz verileri nasıl kullanmamızı istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikasında da ortaya konulduğu gibi, Web Sitemizi kullanarak kişisel veri toplamamıza ve bu verileri kullanmamıza ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi her şekilde işlememize açıkça rıza göstermiş oluyorsunuz.

Toplanan Bilgilerin Türü

Web Sitemizi kullandığınız zaman, kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Web Sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgileri toplayabilir, işleyebilir, muhafaza edebilir ve depolayabilir, yeniden düzenleyebilir, açıklayabilir, aktarılabilir, devredilebilir, elde edilebilir hale getirilebiliriz. Kişisel verilerinizi işlerken sizin izninizi almak durumundayız. Kişisel verileri işlememizdeki amacımız, bizden istediğiniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmektir. Bunları yapmamızı istiyorsanız, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için hakkınızdaki bilgileri kullanacağız. Öyleyse, Web Sitemizde bu amaçlar için toplayacağımız bilgi alanlarında bu durumu sizlere belirteceğiz.

Bilgilerin Kullanımı

Bu bilgiler, verilere GÜNDEM A.Ş. tarafından size basılı ve/veya dijital yayın göndermek, telefon mesajları veya e-mail iletmek (sadece Web Sitesine kayıt sırasında size e-mail gönderilmesini kabul ettiyseniz) amacıyla kullanılacaktır. Bunlar sadece gönderilen konuya ilişkin gerekli bilgiyi içerecektir.

Ayrıca GÜNDEM A.Ş. kişisel verilerinizi, durumunuza ilişkin ya da dikkatinizi çekebilecek diğer sektör ile ilgili bilgilendirmeleri size gönderebilmek için (e-mail de dahil), ve/veya GÜNDEM A.Ş.’nin sektör bilgilendirme programları hakkında (eğer bu bilgilendirmeleri almayı kabul ettiyseniz) pazar araştırması yapmak amacıyla da kullanılabilecektir.

Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizi diğer şahıslara satmayacağız, takas etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız. Ancak, kişisel verilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için diğer GÜNDEM A.Ş. iştirakleriyle, bayileriyle, yüklenicileriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, kişisel verileriniz (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek, teslimat hizmetleri desteği verenler ve finansman kuruluşları), (ii) GÜNDEM A.Ş.’nin yurt dışı ortak / iştirakleri ile , (iii) GÜNDEM A.Ş. çalışanları ile, (iv) GÜNDEM A.Ş.’nin kanuni halefleri ve/veya onların çalışanları ile, (v) bu sitenin, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak, veya (vi) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir. Web Sitemizi kullanarak kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılmasına ve yurtdışına transfer edilmesine açıkça rıza göstermiş oluyorsunuz.

Ayrıca, Web Sitelerimizin kullanılması esnasında tarafımıza verilen veriler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yaptığımıza göre, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretmek için sizden aldığımız bilgileri diğer bireylerden aldığımız verilerle birleştirebiliriz. Toplam ve istatistiksel veriler kişisel veri içermez. Bu bilgileri erkek ve kadın ziyaretçi yüzdesi veya belirli bir yaş grubundaki ziyaretçi yüzdesi gibi sitemizin içeriğini geliştirecek istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tanımlamayan ya da özel bireyleri rahatsızlıklarla veya koşullarla, birleştiremeyen bu anonim ve toplam ya da istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alabilir ya da satabiliriz. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri de işin devredilen öz varlıklarından biridir. GÜNDEM A.Ş.’nin şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel verilerinizi de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, size ait kişisel verilerin kontrolü açısından sizi mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla haberdar edeceğiz. Size bilgi verildiği zaman, size ait kişisel verilerin ürün bilgileri, araştırmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak geçerliği olan diğer iş iletişimleri gibi ikincil amaçlarla kullanılması için izninizi almak üzere size açık seçenekler sunulacaktır

Özetle, GÜNDEM A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, bizimle gerçekleştireceğiniz her türlü çevrimiçi/ çevrimdışı etkileşim sonucu ve diğer profesyonel/bilimsel erişebilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri ilişkilendirerek, tercihlerinizi ve genel trendleri daha iyi anlayabilmek, deneyiminizi kişiselleştirerek uzmanlık alanınızı ve fikirlerinizi dahil etmek için kullanabiliriz:

 • trendleri daha iyi anlamak; kullanıcıların kullanım tercih ve alışkanlıklarını analiz ederek kişisel veri içermeyen toplu raporlar oluşturmak,
 • sizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak; kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek sizinle etkileşimimizi geliştirmek, size profesyonel ilgi alanlarınıza yönelik ve dijital alışkanlıklarınızla örtüşen e-mail veya Web Sitemiz aracılığıyla içerik göndermek,
 • uzmanlık alanınızı ve fikirlerinizi dahil etmek; uzmanlık alanınızla ilgili olarak size ulaşmak (örneğin, GÜNDEM A.Ş.’nin veya iş ortaklarının ürün ve servisleriyle ilgili araştırmalarına yönelik); sizi sektör uzmanlarının panel ve programlarına dahil etmek; sizinle etkinlik, yayın veya eğitici toplantılarda işbirliği sağlamak; GÜNDEM A.Ş. veya iş ortakları tarafından geliştirilen ürün ve servisleri geliştirebilmek adına sizin görüşlerinizi almak.


Bildirim

GÜNDEM A.Ş.'nin kişisel verileri doğrudan doğruya bireylerden aldığı yerlerde, bu kişileri, toplanan bilgilerin amacı ve kullanım süresi ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında bilgilendiririz ve bireylere kişisel bilgilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. GÜNDEM A.Ş., bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz, paylaşmaz ya da ifşa etmez.

İzin

GÜNDEM A.Ş., alınacak açık iznin en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda Web Sitemize katılmanız mümkün olmayacaktır. Size sunduğumuz “opt-in” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve açık rızanızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir iletişim veya hizmet almayacaksınız. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir veya, e-posta göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Bilgilerin Kontrolü, Düzeltilmesi ve İptal Edilmesi İçin Erişim

GÜNDEM A.Ş., kişisel verileri yalnızca sizin izninize ve toplama anında belirtilen amaca uygun olarak işler ve kullanır. Kişisel verilerinizin amaca uygun kullanımıyla ilgili, doğru, eksiksiz ve geçerli olması için makul önlemler almaktayız. Bu önlemlerin bir tanesi kullanıcıların Web Sitemize vermiş oldukları kişisel verilere erişim garantisi vermemizdir. Bize, hakkınızda tutulan verilere erişim isteğinizi de bildirerek webadmin@gundemas.com adresinden ulaşabilirsiniz. Web Sitelerimizin bazılarında kullanıcı profilinize veya tercihlerinize girerek bilgileri görüntüleyebilir ve uygun gördüğünüz şekilde değiştirebilirsiniz. GÜNDEM A.Ş.; (i) GÜNDEM A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek bir talep gelirse, (ii) söz konusu talep başka kişilerin kişisel verilerinin ifşasına neden oluyorsa, (iii) sözleşmeden doğan gizli verilerin ifşasına neden oluyorsa, erişim ve/veya değişiklik taleplerini reddedebilir.

Verilerin 3. Kişilere Devri

GÜNDEM A.Ş.’nin prensipleri, ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olmak üzere, GÜNDEM A.Ş.’nin yararına kullanılması için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya saklanması 3. bir kişiye bırakılabilir. Verilerinizin 3. kişilere transfer edilebilmesi için bu kimseler sıkı güvenlik incelemesinden geçirilecek ve yeterli güvenlik derecesine sahip olan kişilerle burada belirtilen prensiplere, kanunlara ve diğer düzenlemelere bağlılığın sağlandığı bir sözleşme imzalanacaktır. Kanun veya diğer düzenlemeler gereği ekstra güvenlik önlemleri alınması gerekiyorsa, GÜNDEM A.Ş. bunların da 3. kişiler tarafından uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. GÜNDEM A.Ş., bu 3. kişinin yükümlülüklerine aykırı davrandığını fark ettiği anda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Güvenlik

Kişisel verilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul teknik, fiziki ve organizasyonel önlemi alıyoruz.

Kişisel verilerin iletilmesi için GÜNDEM A.Ş. “SSL” teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile bilgiler, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Ancak her ne kadar GÜNDEM A.Ş. olarak SSL teknolojisini uyguluyor olsak da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) Web Sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verileri Web Sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak, yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Her ne kadar GÜNDEM A.Ş. olarak kişisel verileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsak da, İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.

Sınır Ötesi Veri Transferi

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen kişisel verilerin toplanması ve açıklanması, sizin oturmakta olduğunuz ülke dışında olan ve gizlilik ve veri koruma kanunları sizin ülkenizdekilere eşit olmayan bir başka ülkeye transfer edilmesini de kapsayabilir. Web Sitemizi kullanmaya devam etmekle, Gizlilik Politikası uyarınca, söz konusu transferler ve açıklamalar için açık rızanızı vermiş sayılacaksınız.

GÜNDEM A.Ş. yurtdışına sadece ilgili verileri aktaracağı gibi bu işlemi, ilgili kanunlara, gerekli şartlara ve kısıtlamalara da uygun olarak yapacaktır.

Kişisel verilerinizi bize bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, açık rızanız ile vermiş olduğunuz bu verileri bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu bizden istediği sürece işleyecek, depolayacak ve saklayacağız.

Belirtmemiz gerekir ki GÜNDEM A.Ş., yerel kanunlara göre gerekli prosedürlere uymaktadır. Ayrıca bulundurduğumuz verilerin doğruluğundan da sorumlu olduğumuzu kabul eder, saklama süresinin sonunda kişisel verileri güvenli bir şekilde imha edeceğimizi taahhüt ederiz.

Çerezler

Çerezler Web Sitelerimizin sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca siz bu Web Sitelerindeyken kullanılır. GÜNDEM A.Ş. siteleri, Web Sitelerinin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör., bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de, kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca GÜNDEM A.Ş. kullanabilir; biz diğer tarafların çerezlerine erişemeyiz veya bunları okuyamayız. Ayrıca, çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabiliriz. Bu toplu ve anonim bilgiler bize Web Sitesi içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer GÜNDEM A.Ş. Web Sitesine kayıtlı bir kullanıcı iseniz, oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebiliriz. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemizden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitesinin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarayıcınızı size gönderdiğimiz çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız. Aksi takdirde, Web Sitesinin özel alanlarına katılmanıza maalesef izin veremeyeceğiz. Tarayıcıların çoğu varsayılan olarak çerezleri kabul etmek ve saklama üzere ayarlanmıştır. Ayrıca, çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki “Yardım” kısmından “çerezler” seçeneğini arayın.

Piksel Etiketleri

Web Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitelerimiz çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların Web Sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, GÜNDEM A.Ş. de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak GÜNDEM A.Ş., düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi Web Sitemiz içinde izliyoruz; özellikle GÜNDEM A.Ş. Web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Hizmetlerimizin Diğer Özellikleri

Sitelerimizde sizlere hizmet amacı taşıyan ya da gereksinimlerinizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir çok işlev bulunabilir. Örneğin, zaman zaman, bir araştırmayı tamamladığınızda ya da bir yarışmaya girdiğinizde sizden kişisel verilerinizi isteyebiliriz. Diğer durumlarda, size haber bültenleri, ürün bilgileri ve hatırlatma notları gibi web’de kullanılabilen hizmetler sunabiliriz. Sizlere bu tür işlevler sunarken, sitelerimiz bu bilgilerin toplanma amacını ve ayrıca niyet edilen kullanımını açıkça belirtecektir.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi hüküm ve koşullarına tabidir.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel veri toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel verilerinizi açık rızanızla vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Web Sitemizi kullanmakla bu politikayı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağımızı anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sayfası üzerinde Gizlilik Politikasının en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, Web Sitesini her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

GÜNDEM A.Ş. Web Siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel verilerini bilerek toplamamaktayız.

Bize Ulaşın

Web Sitesi ve içeriği, GÜNDEM A.Ş.’nin kontrolü altındadır.

Bu politika veya GÜNDEM A.Ş.’nin bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız olursa, bize ulaşabilrsiniz.

Bizimle irtibat kurarken lütfen hakkında soru soracağınız web sitesini ya da diğer çevrimiçi kaynağı ve ayrıca isteyeceğiniz bilgiyi de belirtin. Hakkınızdaki kişisel bilgileri kullanmamızla bağlantılı istekleriniz, sorularınız veya merak ettiklerinizle ilgili olarak size derhal cevap verebilmek için elimizden gelen her türlü makul çabayı göstereceğiz. Yasaların gerektirdiği yerler dışında, GÜNDEM A.Ş., bu politika ve GÜNDEM A.Ş.'nun gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmez.

Belirtmek isteriz ki, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği Web Sitesi kullanıcıları; GÜNDEM A.Ş.’ye ve/veya GÜNDEM A.Ş. tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin GÜNDEM A.Ş. için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. GÜNDEM A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.guvenliktedarik.com uzantılı web sitemizde duyurulacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, irtibata geçebilirsiniz.