GÜNDEM Medikal Paketleme, Sterilizasyon ve Temizleme Kontrolü, CSSD ve Dekontaminasyon alanlarında 1990 yılından beri ürün ve hizmet sunmaktadır.

GÜNDEM 1990 yılından bu yana elde ettiği tecrübeleri ile geliştirdiği benzersiz ve uluslararası patent kararı altında olan Medikal ambalajlama cihaz ve aksesuarlarını; 12 farklı model Tam otomatik ve Manuel Kesme-Kapatma-Yazma Cihazların & aksesuarları, Cerrahi Alet Tanımlama Bantları, Dezenfektanlı steril giriş paspasları, Dokümantasyon Sistemi sterilizasyon kontrolü için İndikatörlü etiketler ve Etiket Tabancası, Sterilizasyon paketleme malzemeleri; Rulo, Poşet üretmektedir.

Üreticisi olduğumuz ürünlerin ilgili standartlara (EN 868, ISO 11607-2 vb.) Uygunluk ve CE belgeleri bulunmaktadır. Ayrıca benzersiz ürünlerimiz için patentler, marka tescillerimiz, “Yerli Malı” ve “Hizmet Yeterlilik” ile EN ISO 9001:2015 belgelerimiz bulunmaktadır.

GÜNDEM Sterilizasyon kavramını standart ürünlerden oluşan bir bütün olarak görmeyen, sterilizasyonla ilgili her kuruluş veya bireyin karşı karşıya bulunduğu sınırsız risklere ve ihtiyaçlara göre algılayan ve ihtiyaçlara uygun olarak çözüm önerileri üreten, ürün yelpazesine çeşitlilik kazandıran bir felsefenin temsilcisidir. Bu amaçla, dünya pazarına mevcut teknolojilerin ve standartların üstünde ürünler üretip sunan ihracatçı ve aynı zamanda dünyanın ileri gelen üreticilerinin Türkiye Distribütörü konumunda bir ithalatçı kuruluştur.

GÜNDEM’i ayrıcalıklı ve üstün kılan önemli özellikler; Her ihtiyaca ve bütçeye yönelik 12 farklı modelde ürettiğimiz cihazların benzersiz, en yeni teknolojilerle donatılmış olması ve cihazlarımızda enerji tasarrufu için “Uyku Modu”nu dünyada ilk defa 2009 yılında uygulayan bir firma olarak dünyada karbon emisyonunun azaltılmasına önder olmaktır.

Her bir cihazımıza özel tasarlanmış benzersizlikler sayesinde rakiplerimizden üstünlüğümüz hemen görülürken aynı zamanda fiyatta rekabet edilebilir olmak bize ve bayilerimize önemli fırsatlar yaratır.

Ayrıca Türkiye genelinde tüm organizasyonunu kendi ve/veya bayileri aracılığıyla hazırladığı  “Hastanelerde Medikal Paketleme standartları ve uygulamaları, Çeşitli Sterilizasyon İşlemlerinin Kontrolü, Dokümantasyon Uygulamaları, Sterilizasyon Öncesi Aletlerin Temizliği ve Dezenfeksiyonunun Önemi, Mikrobiyolojik, Teknik ve Yasal Yönleri ” konulu seminerlerle sağladığı bilimsel destektir.

MİSYON

Sağlık sektöründe gerekli olan her etkinlikte farklılıkları gözeterek sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içinde GÜNDEM yaratmak.

VİZYON

Sağlık sektörü içinde yer alan özelleşmiş konularla tanınmak; tanındığımız konular içinde sektörümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerde önderlik yapabilecek birikimi sağlamak; edindiğimiz birikimle sağlık sektörünün GÜNDEM‘inde paylaşımcı bir kuruluş olmak.

POLİTİKA

  • Zamanında, eksiksiz ve belirlediğimiz kalitenin altında olmayan ancak olabildiğince benzersiz ürünleri müşterilerimize sunarak memnuniyetinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine huzurlu bir ortam içinde insanca yaşamalarını sağlayabilmek amacıyla maddî ve manevî her türlü tatmini gerçekleştirmek ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı sözleşme hükümlerine bağlı kalarak sürekli bir ilişki ile var olmalarına ve güçlenerek marka olmalarına katkı sağlamak,
  • Toplumun yazılı olan ya da olmayan kurallarına uyarak kamuoyunda genel dünya halkları sağlığına hizmeti bir ibadet kabul etmek,
  • GÜNDEM Sağlık A.Ş.’nin bir sonraki gününün bir önceki gününden daha ileride olmasını sağlayarak kuruluşun sektöründe önemli bir marka olmasını “Yönetim Kurulu” adına güvence altına almak.