Anlık Biyolojik İndikatör & İşlem Canlandırma Cihazı Bio (BMS) Yeşil 235-324-550-1Tr_AnlıkBioIndikator.pdf

Anında salıverme için Kendinden Besi-Ortamlı Biyolojik İndikatör (KBBİ) ve BİO-PCDUygulama

gke Steri-Record® Anlık Kendinden Besi-ortamlı Biyolojik İndikatörler (KBBİ) buhar sterilizasyon işleminde inkübasyon sonrası sonuçlarını beklemeye gerek kalmadan yüklerin validasyonu ve rutin kontrolü ve yükü anında salıvermek için kullanılır.
Anlık KBBİ’ler paketlerin ve konteynerlerin rutin kontrolü için kullanılabilir. Bunlar aynı zamanda gke Steri-Record® Bio-Compact İşlem Canlandırma Cihazı (Bio-C-PCD®) içine yerleştirilerek kullanılması için de tasarlanmıştır.
Anlık KBBİ’ler, Minimal İnvaziv Cerrahi (MIC) Aletlerin lümenlerinin testi için gerekli hassasiyete ulaşması ve EN ISO 11140-1’e uygun Sınıf 2’de tanımlanan bir PCD ile kullanılabilmesi için özel olarak ayarlanmıştır.
Farklı hava tahliyesi karakteristiğine sahip beş farklı Bio-C-PCD® vardır. Bu Bio-C-PCD®’lerin hassasiyetleri yükün steril olma zorluğuna uygun olarak seçilebilmektedir.
Yüke uygun Bio-C-PCD®’nin seçimi ve validasyonu DIN 58921’de tanımlanan test metodu kullanılarak başarılabilir. Kullanılan işleme ve yükün konfigürasyonuna bağlı olarak bir Bio-C-PCD® seçilmelidir.
 

Ürün Tanımı
gke Steri-Record® Anlık KBBİ’ler iç hacmi minimize edilmiş bir plastik şişe içinde yer alan bir spor plakaya emdirilmiş bir biyolojik indikatöre ve bir cam ampul içinde yer alan pH-indikatörlü kültür ortamına sahiptir.
Plastik şişenin dışında ise EN ISO 11140-1’e uygun bir işlemci indikatöre sahiptir ki bu şişenin sterilizasyon işlemine girip girmediğin tespiti içindir.
Anlık KBBİ’ün plastik şişesi ayrıca bir Sınıf 5 kimyasal indikatör içerir ki bu sterilizasyon işlemi biter bitmez sonucun derhal değerlendirilmesini sağlar.
Sınıf 5 indikatör, kimyasal indikatör yukarıda belirtilen standarda uygun olarak, KBBİ’ün sonucuna eşdeğer veya daha iyi sonuç verdiği için KBBİ’ün inkübasyon sonucunu beklenmesine gerek kalmaz
Özel olarak tasarlanmış ve patentli gke Steri-Record® Bio-C-PCD® içinde önce büyük hacimli bir paslanmaz çelik tüpe ve onun bağlı olduğu en sonda çok küçük hacme sahip bir kapsül içerir.
Yüksek hassasiyetli İçi-Boş-Yük PCDsi oluşturmak için yukarıda da belirtildiği gibi bu Bio-C-PCD’ler içinde sadece özel olarak tasarlanmış KBBİ’ler kullanılabilir.
Konvansiyonel KBBİ’ler daha düşük hava tahliyesi ve buhar nüfuzu nedeniyle daha düşük hassasiyette olduklarından bu PCD’lerde kullanılamazlar.
Anlık KBBİ’lerin inkübasyonu için farklı sıcaklıklara ve programlara sahip iki çeşit gke Steri-Record® inkübatörü vardır (Bakınız ayrı broşür).

Detaylı teknik veriler için lütfen yukarıdaki "Dosyalar" sekmesindeki broşürü ve varsa "Videolar" sekmesinde ürünü inceleyiniz.